ახალი შესაძლებლობა ქართველ სტუდენტებს

ახალი შესაძლებლობა ქართველ სტუდენტებს, 2022-2023 წლებისთვის ევროპის კოლეჯი ქართველ სტუდენტებს ახალ სტიპენდიებს სთავაზობს.

მონაწილეობის მიღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სტუდენტებს შეეძლებათ (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსია, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა).

სტიპენდიები ფინანსდება ‘EU4Youth phase III Youth Employment and Entrepreneurship’ ფარგლებში ევროკავშირისა და ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. იგი მოიცავს განსახლებას, კვებას, აკადემიურ და მგზავრობის ხარჯებს.

განაცხადების მიღება 2022 წლის 19 იანვარს დასრულდება. წამოწყება ინტერდისციპლინარული კვლევების მიმართულებით სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობას ემსახურება.

წყარო: European Union in Georgia