უკრაინაში 18-დან 60 წლამდე ასაკის მამაკაცებს ქვეყნის დატოვება აეკრძალათ

 უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა განკარგულებას  საყოველთაო მობილიზაციის შესახებ. განკარგულების თანახმად, მობილიზაცია განხორციელდება დადგენილების ძალაში შესვლიდან 90 დღის ვადაში უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. განკარგულების თანახმად 18-დან 60 წლამდე ასაკის მამაკაცებს ქვეყნის დატოვება აეკრძალათ.

“18-დან 60 წლამდე მამაკაცებს, უკრაინის მოქალაქეებს, უკრაინის საზღვრების დატოვება ეკრძალებათ. ეს რეგულაცია ძალაში იქნება საომარი მდგომარეობის სამართლებრივი რეჟიმის მოქმედების პერიოდში. ვთხოვთ მოქალაქეებს, გაითვალისწინონ ეს ინფორმაცია,“- აღნიშულია დოკუმენტში.