ალტ-ინფო დაჯარიმდა

პრო-რუსული და პროპაგანდისტული პარტია – ალტ-ინფო დაჯარიმებულია.

შავი ფულის ბრუნვის გამო ალტ ინფოს პარტიას 220 ათასი ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა.

ეს არ გახლავთ პირველი შემთხვევა, როცა ისინი მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.