ზელენსკიმ მობილიზაციაზე ოფიციალური განკარგულება გამოსცა

პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ოფიციალური განკარგულება გამოსცა მობილიზაციის შესახებ.

რეზერვისტებისა და წვევამდელების გაწვევა სამხედრო სამსახურში მობილიზაციის დროს ხორციელდება ომის დროს გათვალისწინებული სამხედრო პოზიციების შესავსებად, მობილიზაციის მიერ განსაზღვრულ ვადებში. უკრაინის შეიარაღებული ძალების და სხვა სამხედრო ფორმირებებისა და შევსებისათვის.

წვევამდელების მობილიზების დროს სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ კანონი რეგულირდება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის შესაბამისი აქტებით.