იხილეთ,ჩინეთის შეთავაზება კონფლიქტის მოგვარებისთვის

უკრაინაზე რუსეთის შეჭრის წლისთავზე ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა თავისი “პოზიცია უკრაინის კრიზისის მოგვარების შესახებ”. გეგმა 12 პუნქტს მოიცავს: 

 • ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივისცემა
 • “ცივი ომის მენტალიტეტის” უარყოფა
 • საომარი მოქმედებების შეწყვეტა
 • სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლება
 • ჰუმანიტარული კრიზისის მოგვარება
 • მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაცვა
 • ატომური ელექტროსადგურების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
 • სტრატეგიული რისკების შემცირება
 • მარცვლეულის ექსპორტის ხელშეწყობა
 • “ცალმხრივი სანქციების” შეწყვეტა
 • სამრეწველო ჯაჭვებისა და მიწოდების ჯაჭვების სტაბილურობის შენარჩუნება
 • ომისშემდგომი რეკონსტრუქციის ხელშეწყობა.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ “ქვეყნის უსაფრთხოება არ შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს სხვების უსაფრთხოების ხარჯზე” და რომ რეგიონში უსაფრთხოება არ უნდა იყოს მიღწეული სამხედრო ბლოკების გაძლიერებით ან გაფართოებით.