ომის 100 დღე

ომის 100 დღე – გმირობის 100 დღე

📍გათავისუფლებულია 1 017 დასახლებული პუნქტი.

📍ბოლომდე აღდგენილია 1 194  საცხოვრებელი და საყოფაცხორებო ინფრასტრუქტურა.

📍სრულად განაღმულია 370 დასახლებული პუნქტი.

📍700-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში აღდგენილია საავტომობილო გზა.

📍600 -ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში შეუფერხებლად მუშაობენ პროდუქტების მაღაზიები.

📍300 -ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში შეუფერხებლად მუშაობენ ბანკები.