მა­სობ­რი­ვი, სა­ხალ­ხო პრო­ტეს­ტი უნდა და­ი­წყოს-ლევან ხაბეიშვილი

“მა­სობ­რი­ვი, სა­ხალ­ხო პრო­ტესტი უნდა და­ი­წყოს სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა ქა­ლაქ­სა და რე­გი­ონ­ში” – ამის შე­სა­ხებ „ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ ერთ-ერ­თმა ლი­დერ­მა ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და.

“როცა გაძ­ვირ­და კო­მუ­ნა­ლუ­რი გა­და­სა­ხა­დე­ბი, ელექტრო­ე­ნერ­გია, გაზი, საწ­ვა­ვი,სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტი დე­და­ქა­ლაქ­ში, გაძ­ვირ­და პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბი, მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, ამ გაძ­ვი­რე­ბის, ამ უსა­მარ­თლო­ბის ფონ­ზე, ძა­ლი­ან მნიშნ­ვე­ლო­ვა­ნია, დიდი სა­ხალ­ხო პრო­ტეს­ტი და მოძ­რა­ო­ბა, რო­მე­ლიც შე­ი­წი­რავს პირ­და­პი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბით, რუს ოლი­გარ­ქს და მის კრი­მი­ნა­ლურ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას“, – გა­ნა­ცხა­და ხა­ბე­იშ­ვილ­მა მე­დი­ას­თან.