რუსეთის SWIFT- დან გასათიშად ერთი ქვეყნის მხარდაჭერაა საჭირო

უკრაინულმა და ევროპულმა დიპლომატიამ მიაღწია იმ დიპლომატიურ შედეგს, რომ ძალიან მალე შეიძლება რუსეთი SWIFT- დან გათიშონ. ამ ინიციატივას ბევრი სახელმწიფო ეწინააღმდეგებოდა თავიდან, თუმცა ამჟამინდელი ვითარებით მხოლოდ უნგრეთის მხარდაჭერა სჭირდება და რუსეთი ჩაიხსნება. არ არის მარტივი საქმე ვიქტორ ორბანის დარწმუნება და მისი მხარდაჭერის მოპოვება,რადგან ის პუტინის მეგობარია და ადვილად არ წავა მის წინააღმდეგ. ყველაფერი მოლაპარაკის საგანზეა დამოკიდებული.

ოფიციალურად დღეს დადასტურდა, რომ იტალია და კვიპროსი თანახმა არიან რუსეთის ჩახსნისა SWIFT-დან, ასევე გუშინ ოფიციალურმა ბერლინმაც დაადასტურა მზაობა.