სამხედრო ძალების შედარება უკრაინა – რუსეთი

უკრაინასა და რუსეთის ფედერაციას შორის დღითი-დღე უფრო მეტად იჭიმება ზამბარა და ძალიან რთული სავარაუდოა, როდის დაიწყება სამხედრო მოქმედებები,ან საერთოდ თუ დაიწყება, თუმცა ძალთა მობილიზება პერმანენტულ ხასიათს ატარებს. ძალიან საინტერესოა, თუ როგორი სიტუაციაა ამჟამად უკრაინა – რუსეთს შორის. სამხედრო ძალთა გადანაწილება კი არასათანადოა, ამაზე ციფრებითაც ვისაუბრებთ. ყველაზე მთავარი კომპონენტები, როგორიცაა: აქტიური სამხედრო ძალა, არტილერია, ანტი-სატანკო მოწყობილობები და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი სამხედრო დეტალები რუსეთის სასარგებლოდაა.

აქტიური სამხედრო ძალა:

უკრაინა – 196 600

რუსეთი – 900 000

რეზერვისტები:

უკრაინა – 900 000

რუსეთი – 2 000 000

სამხედრო მანქანები:

უკრაინა – 3 309

რუსეთი – 15 957

არტილერია:

უკრაინა – 1820

რუსეთი – 4894

ანტი-სატანკო ძალები:

უკრაინა – 500

რუსეთი – 535

AFVS:

უკრაინა – 157

რუსეთი – 2650

ეს ყველაფერი მცირე ნაწილია და საკმარისია დასკვნის გამოსატანად იმისა, რომ ძალიან არათანაბარი ძალებია უკრაინა-რუსეთს შორის. ამ ორ ქვეყანას შორის თავდაცვაზე დახარჯული თანხა,უკრაინელების მხრიდან არის – 4.3 მილიარდი აშშ დოლარი, რუსეთის- 45 მილიარდი აშშ დოლარი.