ტყიბულში აფეთქების დროს მეთანის კონცენტრაცია ნორმას აჭარბებდა

შრომის ინსპექციის სამსახურის თანახმად, ტყიბულის შახტაში 30 იანვარს მომხდარი აფეთქების პირველადი მიზეზი დასახელდა.

პირველადი შეფასებით, აფეთქების დროს, ჰაერში მეთანის კონცენტრაცია აჭარბებდა დასაშვებ ნორმას. არსებული რეგულაციის მიხედვით, აკრძალულია ბურღვა და საამფეთქებლო სამუშაოების განხორციელება მეთანის 1%-ზე მეტის კონცენტრაციის პირობებში. დარღვეულია ტექნიკური რეგლამენტის მეორე პუნქტიც, რომლის მიხედვითაც საამფეთქებლო სამუშაოები ტექნიკური ხელმძღვანელის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ უნდა მიმდინარეობდეს. ინციდენტის დროს აღნიშნული პირი ადგილზე არ იმყოფებოდა.