უმუშევრობის რიცხვი კატასტროფულად გაიზარდა

საქართველო ევროპის მასშტაბით უმუშევრობის მაჩვენებლით არის – მესამე ადგილას და მხოლოდ სომხეთსა და კოსოვოს ჩამორჩება.

სტატისტიკით გაჩვენებთ(თანდართული ფოტო), თუ როგორ გამოიყურება საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 14-25 წლის ასაკის ადამიანებში. იმ ასაკის ხალხში, რომელიც ყველაზე მეტად სარგებლიანია.

ცალკე რეგიონებზე გადანაწილებული პროცენტული მაჩვენებელი კი კატასტროფაა და პირდაპირპროპორციულად იმას გვაჩვენებს იმის მიზეზს, თუ რატომ დატოვა სახელმწიფო 1 მილიონზე მეტმა ადამიანმა.

აღნიშნული სტატისტიკა შედგა 2017 წელს და სწორედ ამ წლის მონაცემებია გადმოცემული, თუმცა 2022 წელს უკეთესი შედეგი ვერ გვექნება და ეს დინამიკა, რომელიც უარყოფითია შენარჩუნდება.