თბილისის მერმა საზოგადოებას ახალი მიკროავტობუსები წარუდგინა

თბილისის მერმა დღეს საზოგადოებას ახალი მიკროავტობუსები წარუდგინა, რომლებიც პირველ თებერვლამდე მთლიანად ჩაანაცვლებს ყვითელ მიკროავტობუსებს.

ამჟამად, დედაქალაქში 465 მიკროავტობუსი მოძრაობს, დღეიდან პირველ თებერვლამდე კი მარშრუტებზე დანარჩენი 535 მიკროავტობუსიც გადანაწილდება. ჩანაცვლების პროცესის პარალელურად, 20 იანვრიდან პირველ თებერვლამდე, დედაქალაქში ეტაპობრივად ამოქმედდება 76 სამარშრუტო ხაზი, რომელთაგან 53 არსებულ მარშრუტებს ჩაანაცვლებს, ხოლო 23 ახალი მარშრუტი დაემატება დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემას.

. კერძოდ, ჩანაცვლდება შემდეგი სამარშრუტო ხაზები:

N2 ჩაანაცვლებს N472-ს; N5 ჩაანაცვლებს N535-ს; N6 ჩაანაცვლებს N536-ს; N11 ჩაანაცვლებს N431-ს; N16 ჩაანაცვლებს N416-ს; N28 ჩაანაცვლებს N428-ს; N33 ჩაანაცვლებს N533-ს; N34 ჩაანაცვლებს N534-ს; N41 ჩაანაცვლებს N541-ს; N42 ჩაანაცვლებს N442-ს; N43 ჩაანაცვლებს N543-ს; N48 ჩაანაცვლებს N475-ს; N51 ჩაანაცვლებს N551-ს; N52 ჩაანაცვლებს N452-ს; N55 ჩაანაცვლებს N455-ს; N60 ჩაანაცვლებს N460-ს; N62 ჩაანაცვლებს N462-ს; N68 ჩაანაცვლებს N528-ს; N70 ჩაანაცვლებს N470-ს; N71 ჩაანაცვლებს N471-ს; N77 ჩაანაცვლებს N517-ს; N78 ჩაანაცვლებს N518-ს; N84 ჩაანაცვლებს N544-ს; N87 ჩაანაცვლებს N527-ს; N91 ჩაანაცვლებს N491-ს; N95 ჩაანაცვლებს N495-ს; N99 ჩაანაცვლებს N499-ს; N103 ჩაანაცვლებს N520-ს; N105 ჩაანაცვლებს N545-ს; N108 ჩაანაცვლებს N538-ს; N116 ჩაანაცვლებს N500-ს; N119 ჩაანაცვლებს N519-ს; N124 ჩაანაცვლებს N497-ს; N128 ჩაანაცვლებს N531-ს; N139 ჩაანაცვლებს N439-ს; N145 ჩაანაცვლებს N532-ს; N148 ჩაანაცვლებს N548-ს; N150 ჩაანაცვლებს N550-ს; N156 ჩაანაცვლებს N546-ს; N165 ჩაანაცვლებს N537-ს; N170 ჩაანაცვლებს N540-ს; N176 ჩაანაცვლებს N547-ს; N182 ჩაანაცვლებს N501-ს; N185 ჩაანაცვლებს N506-ს; N187 ჩაანაცვლებს N467-ს; N189 ჩაანაცვლებს N489-ს; N190 ჩაანაცვლებს N530-ს; N191 ჩაანაცვლებს N521-ს; N193 ჩაანაცვლებს N539-ს; N194 ჩაანაცვლებს N456-ს; N197 ჩაანაცვლებს N507-ს; N199 ჩაანაცვლებს N523-ს; N202 ჩაანაცვლებს N512-ს.