ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში ავტომანქანის მართვა დანაშაულია