2022 წლის იანვრის თვეში საერთაშორისო მოგზაურობის 69.3% აღდგენაა

2022 წლის იანვრის თვეში საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 114,022,899 აშშ. დოლარი შეადგინა, რაც 2019 წლის მაჩვენებლის 69.3% აღდგენაა. 2021 წლის იანვრის თვესთან შედარებით კი მოგზაურობიდან შემოსავლები გაზრდილია 103,663,879 (+1,007%) აშშ დოლარით