20 იანვარს დიდი მწერლის ალექსანდრე ყაზბეგის დაბადების დღეა.ალექსანდრე ყაზბეგი ცხვარში დადიოდა, ერთერთ უღელტეხილზე ალექსანდრე მიუყვება ცხვარს, უცებ გზა აბნეული ფრანგი ტურისტები შემოხვდა რომლებიც დამტვრეულ რუსულ ქართულად თხოვდნენ გზა აეხსნათ, ალექსანდრე ფრანგულს კარგად ფლობდა, დიდი ხნის საუბრის შემდეგ გაოცებული ფრანგები ეკითხებიან ამდენი ფრანგული საიდან იცითო? ყაზბეგს ჩაიღიმა და – აქ ყველა მეცხვარე ფრანგულად ლაპარაკობსო…