,,ჩელსისა“ და „ტოტენჰემის“ ყოფილი ნახევარმცველი გუსტავო პოიეტი საბერძნეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გახდა.


პოიეტმა საბერძნეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ნიდერლანდელი ჯონ ვან’ტ სხიპი შეცვალა.


კონტრაქტი, რომელიც 54 წლის ურუგვაელმა საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციასთან გააფორმა, 2023 წლემდეა ვალიდური. ხელშეკრულებაში იქნება პუნქტი კონტრაქტის 2024-მდე გაგრძელების შესახებაც.


პოიეტის ბოლო სამუშაო ადგილი ჩილეს კლუბი „უნივერსიდად კატოლიკა“ იყო. მანამდე კი გუსტავო პოიეტი „სანდერლენდში“, „ბეტისსა“ და „ბორდოში“ მუშაობდა.

­სა­ბერ­ძნე­თის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით, რო­მე­ლიც 7 თე­ბერ­ვალს გა­მოქ­ვეყ­ნდა, სა­ქარ­თვე­ლო და­ე­მატა იმ ქვეყ­ნე­ბის სიას, რო­მელ­თა მო­ქა­ლა­ქე­ებ­საც სა­ბერ­ძნეთ­ში შეს­ვლა შე­უძ­ლი­ათ. ამის შე­სახებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს.

სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამას­თან, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს შე­უძ­ლი­ათ სა­ბერ­ძნეთ­ში გამ­გზავ­რე­ბა თუ:

სა­ბერ­ძნეთ­ში მი­მა­ვა­ლი მგზავ­რი აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ამ პი­რო­ბე­ბი­დან ერთ-ერთს.

ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია გამ­გზავ­რე­ბამ­დე არა­ნაკ­ლებ 14 დღით ადრე, ან ფლობს ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის მოწ­მო­ბას, რო­მე­ლიც ძა­ლა­შია ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ბოლო დო­ზი­დან მომ­დევ­ნო ცხრა (9) თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში

ან წა­რად­გენს COVID-19-ის­გან გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ სა­ბუთს, გა­ცე­მულს დი­აგ­ნოს­ტი­კი­დან მე-14 დღეს – 180 დღი­ა­ნი მოქ­მე­დე­ბის ვა­დით

ან წა­რად­გენს უარ­ყო­ფით მო­ლე­კუ­ლურ ტესტს (PCR), რო­მე­ლიც მგზავ­რო­ბამ­დე მაქ­სი­მუმ 72 სა­ა­თით ად­რეა გა­კე­თე­ბუ­ლი, ან ოც­და­ო­თხი (24) სა­ა­თით ადრე გა­კე­თე­ბულ ან­ტი­გე­ნის სწრა­ფი ტეს­ტის უარ­ყო­ფით პა­სუხს.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ყვე­ლა მგზავ­რი ვალ­დე­ბუ­ლია სა­ბერ­ძნეთ­ში გამ­გზავ­რე­ბამ­დე შე­ავ­სოს PLFფორ­მა.